දැන්වීම් පුවරුව ෴


 • වෙසක් පෙහොය වැඩසටහන 2013 මැයි 24 සිකුරාදා | New
  පෙ.ව. 6.00: සිල් සමාදන් කරවීම - හෝමාගම, ගැමුණු මාවත, භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක කම්මට්ඨානාචාර්ය පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  පෙ. ව. 8.15: භාවනාව - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දංගල කුසලඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  පෙ.ව. 9.30: ධර්ම දේශනය - හෙයියන්තුඩුව, තායි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය රාස්සගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 1.00: ධර්ම සාකච්ජාව - ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය වැලිගෙපොල සීලවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 2.30: බෞද්ධ කථාව - ආසියානු කලාප මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ, දකුණු හා අග්නිදිග ආසියා ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා
  ප.ව. 4.00: ධර්ම දේශනය - කැළණිපුර ශ්‍රී බෝධි විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය දෙබත්ගම තිලකරංසි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 5.30: බෝධි පූජාව - පූජ්‍ය මාකොළ පඤ්ඤාජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.

 • පෙහොය වැඩසටහන අප්‍රෙල් 25 බ්‍රහස්පතින්දා
  පෙ.ව. 6.00: සිල් සමාදන් කරවීම - හෝමාගම, ගැමුණු මාවත, භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක කම්මට්ඨානාචාර්ය පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  පෙ. ව. 8.15: භාවනාව - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දංගල කුසලඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  පෙ.ව. 9.30: ධර්ම දේශනය - පරිවෙනාධිපති, පිරිවෙන් ගුරු උපදේශක කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 1.00: ධර්ම සාකච්ජාව - ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය වැලිගෙපොල සීලවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 2.30: බෞද්ධ කථාව - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යන අංශයේ මහාචාර්ය උදිත ගරුසිංහ මහතා.
  ප.ව. 4.00: ධර්ම දේශනය - දඹදෙණිය සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මැදවල සරණපාල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
  ප.ව. 5.30: බෝධි පූජාව - පූජ්‍ය පොතුපිටියේ තිලකසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.

 • පෙහොය වැඩසටහන පෙබරවාරි 25 වන පෝ දින
  පෙ.ව. 6.00: සිල් සමාදන් කරවීම හා බුද්ධ පූජාව - හෝමාගම ගැමුණු මාවත විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති කම්මට්ඨානාචාර්යය පූජ්‍ය, ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන හිමි.
  පෙ. ව. 8.15: භාවනාව - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දරගල කුසලඥාන හිමි.
  පෙ.ව. 9.30: ධර්ම දේශනය - ශ්‍රී ජයවර්දනපුර සිළුමිණ විහාරාධිපති කම්මට්ඨානාචාර්යය පූජ්‍ය, මහමෙව්නාවේ මංගල හිමි.
  පෙ.ව. 11.00: බුද්ධ පූජාව - පූජ්‍ය මාකොළ පඤ්ඤාජොති හිමි.
  ප.ව. 1.00: ධර්ම සාකච්ජාව - කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය වැලිගෙපොළ සීලවංස හිමි.
  ප.ව. 2.00: බෞද්ධ කථාව - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජයීය විද්‍යා පීඨාධිපති, මහාචාර්ය චන්දන අබේරත්න මහතා.
  ප.ව. 3.30: ධර්ම දේශනය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත හිමි.
  ප.ව. 5.00: අටවිසි බුද්ධ පූජාව - පූජ්‍ය පොතුපිටියේ තිලකසිරි හිමි.

 • ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාන විහාරයේ නිල වෙබ් අඩවිය කල එලි මංගල්‍යය www.sudasuna.lk නමින් 2012-02-10 යෙදෙන සුභ මොහොතින් සිදු කරන ලදී

 • සුදර්ශනාරාම දහම් පාසැලේ ශිෂ්‍ය විධායක නිළ ලාංඡන ප්‍රධානෝත්සවය 2012-02-10 පෙව 10.00 ට යන දින දහම් පාසැල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී සිදු කරන ලදී

 • Please use the Login page for update the news
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login