කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ ශීල- භාවනා සමිතිය


ඡායාරූපය - කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ ශීල- භාවනා සමිතිය

පැවිදි අනුශාසකවරු:- විහාරාධිපති පූජ්‍ය මාකොළ මංගල හිමි, පූජ්‍ය නාවලපිටියේ සරණජෝති හිමි, පූජ්‍ය ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන හිමි
ගිහි අනුශාසකවරු:- අනුලා ජයතිලක, පියසීලි ප්‍රේමචන්දු, ග්‍රේස් හල්ගමුගේ, කුසුමා ප්‍රේමරත්න, එමලින් හපුආරච්චි

෴ ගරු සභාපති:- කේ. වී. එච්. ප්‍රේමචන්දු
෴ ගරු ලේකම්:- පද්මිණි ඒකනායක
෴ භාණ්ඩාගාරික:- සිතාරා සමරසේන

පියසිරි මෙන්ඩිස් (උපසභාපති), චන්ද්‍රා මදුරසිංහ (උප ලේකම්), කමනී ඩී. පතිරණ (භාණ්ඩාගාරික සහකාර), චන්දුසේන ලියනගේ (අභ්‍යන්තර ගණන් පරීක්ෂක), නෙල්සන් සිල්වා සහ සමාගම (ගණන් පරීක්ෂක)

කාරක සභාව:- ලුවී නන්දනේස, එඩ්වඩ් සමරදිවාකර, ඒ. බී. කේ. දිසානායක, ඒ. ජයසිංහ, අජිත් ගල්කොටුව, සුජාතා මීගොල්ල, ඩබ්. එච්. චන්ද්‍රකාන්ති, ප්‍රියන්ති අල්විස්, සෝමා පෙරේරා, සනීතා ජයන්ති, ශිලා ගමගේ, චන්ද්‍රානි හේමකුමාරි, කල්පනී කබ්රාල්, චන්ද්‍රා මඩවල, සුනීතා ශාන්ති, ලීලා මැණිකේ, ප්‍රේමවතී පෙරේරා, නාලිනී සේනාධීර, මල්ලිකා පීරිස්, ලීලාවතී පෙරේරා, අනුලා කලන්සූරිය, නාලිනී පෙරේරා, කුසුම් ප්‍රියලතා වික්‍රමරත්න, එම්. ඒ. කරුණාවතී, සේපාලි අලහප්පෙරුම, ශ්‍රියානි සොයිසා
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login