කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ මෙහෙයුම් කමිටුව


ඡායාරූපය - කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ මෙහෙයුම් කමිටුව

෴ ගරු සභාපති:- විජයසිරි පෙර‍රේරා
෴ ගරු ලේකම්:- කීර්ති වීරසිංහ
෴ ගරු භාණ්ඩාගාරික:- ටී. කරුණාසේන

ගරු සාමාජිකයන්:- මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත විජේතුංග, ගාමිණී බාලසූරිය, පී. මනම්පේරී, නිහාල් ද ලිවේරා, කේ. වී. එච්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර, සුනිල් ප්‍රේමදාස, එච්. වික්ටර් පෙරේරා, මුදිත ජයකොඩි, එල්. ඩී. කබ්රාල් , සේපාල ජයසේන, ඊ. එම් ඒකනායක, ජී. එම්. කේ. බණ්ඩාර, නීතිඥ විජයසිරි බණ්ඩාරනායක, කේ. එල්. පත්මලාල්, අශෝක ද අල්විස්, ඩබ්. ගුණසේන, සමන් ගුණරත්න, සරත් කුමාර, අනුර නවරත්න, ජයන්ත සීලරත්න, අජිත් පෙරේරා, නීතිඥ ප්‍රසන්න කරුණාසේකර.
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login