කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ දායක සභාව


ඡායාරූපය - කිරිබත්ගොඩ සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ දායක සභාව

෴ ගරු ප්‍රධාන අනුශාසක:- විහාරාධිපති, රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මාකොළ මංගල හිමි
෴ ගරු සභාපති:- ගාමිණී බාලසූරිය
෴ ගරු ලේකම්:- ජී. එම්. කේ. බණ්ඩාර
෴ ගරු භාණ්ඩාගාරික:- පී. මනම්පේරි


විජේසිරි පෙරේරා (උප සභාපති), කේ. වී. එච්. ප්‍රේමචන්දු (උප සභාපති),ඊ. එම්. ඒකනායක (උප ලේකම්), වීරකෝන් (උප ලේකම්), චමින්ද වීරසිංහ (උප භාණ්ඩාගාරික), විල්මන් රුද්‍රිගු (උප භාණ්ඩාගාරික), තිස්ස මඩිගසේකර (ගිණුම් පරීක්ෂක),

කාරක සභාව:- එම්. මඩිගසේකර, ප්‍රේමතිලක වරාවිට, වසන්ත මාරසිංහ, භානුක විජේසිංහ, සරත් කරුණාතිලක, උපුල් අල්ගම, ඩී. එම්. ඔපාත, ඩබ්. ඒ. ඩී. විමලසේන, සිරිමල් කුරේ, ලයනල් කුරේ, එච්. පී. රණවක, කනිෂ්ක සමරසිංහ, ජී. ඩී. සමන් කුමාර, සරත් කුමාර එදිරිසිංහ, පියසිරි මෙන්ඩිස්, එච්. ඒ. රත්නසිරි පෙරේරා, විල්මන් පෙරේරා, උපුල් මංජුල, නන්දන සිරි කුමාර, එච්. එම්. දිසානායක, කේ. ජී. ගුණසේකර, අරුණ ධම්මික කරුණාරත්න, වික්ටර් පෙරේරා.
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login