විහාරාධිපති මාහිමිවරු ෴

 

කැලණිය ප්‍රාදේශීය පුවත්පත 2016.

www.sudasuna.lk        www.sudasuna.lk        www.sudasuna.lk

දැන්වීම් පුවරුව ෴

පෝය වැඩ සටහන 2013- ජනවාරි ෴

අටසිල්

උදෑසන ධර්ම දේශනාව

දහවල් බුද්ධ පූජාව

කවි බණ

සවස ධර්ම දේශනාව

බුද්ධ පූජාව


පෝය වැඩ සටහන 2015- දෙසැම්බර් ෴

උඳුවප් පෙහොය වැඩසටහන 2015 දෙසැම්බර් 24 බ්‍රහස්පතින්දා | New
පෙ.ව. 6.00: බුද්ධ පුජාව - මෙහෙයවීම පුජ්‍ය කථිකාචාර්ය ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඤන හිමි.
පෙ. ව. 8.00: භාවනාව - මෙහෙයවීම පුජ්‍ය කඳුබොඩ සාරද හිමි.
පෙ.ව. 9.15: ධර්ම දේශනය - පුජ්‍ය හෑගොඩ විපස්සි හිමි.
ප.ව. 12.30: ධර්ම සාකච්ජාව - පූජ්‍ය රොටුඹ සිරි සුදේව හිමි සහ පුජ්‍ය උපේක්ෂා ධම්මධීරා මෙහෙණින් වහන්සේ .
ප.ව. 2.45: බෞද්ධ කථාව - මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා.
ප.ව. 4.00: ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය රණස්ගල්ලේ ඥාණවීර හිමි.
ප.ව. 5.00: අටවිසි පූජාව - පූජ්‍ය පොතුපිටියේ තිලකසිරි හිමි."Please install Sinhala Unicode Fonts and Adobe Flash Player to view this web site properly. May Triple Gems be with you!
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login